Search form

ลูก๋า 23:41

41เฮา​สอง​คน​ก็​สม​กับ​โต้ษ​นั้น​แต๊ หมู่​เฮา​ได้ฮับ​โต้ษ​ต๋าม​ตี้​หมู่​เฮา​เยียะ​ไป​นั้น แต่​ต้าน​คน​นี้​บ่ได้​เยียะ​ผิด​อะหยัง​เลย”