Search form

ลูก๋า 23:5

5หมู่​เขา​ซ้ำ​ยืนยัน​อย่าง​แข็งขัน​ว่า “คน​นี้​สุ่ย​จาว​เมือง​หื้อ​วุ่นวาย​โดย​กำสอน​ของ​เขา​ไป​ใคว่​แคว้น​ยูเดีย ตั้งเก๊า​ตี้​แคว้น​กาลิลี​ก่อน​แล้ว​จ๋น​มา​เถิง​ตี้​นี่”