Search form

ลูก๋า 23:51

51เขา​เป๋น​จาว​อาริมาเธีย​อยู่​ใน​แคว้น​ยูเดีย กับ​ก่ำลัง​ถ้า​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า เขา​บ่หัน​ตวย​ใน​ก๋าน​ตัดสิน​ฆ่า​พระเยซู