Search form

ลูก๋า 24:12

12เปโตร​เมื่อ​ได้ยิน​แล้ว ก็​ล่น​ไป​ตี้​อุโมงค์​ก้ม​ส่อง​เข้า​ไป​ใน​อุโมงค์ ก็​หัน​ก้า​ผ้า​ปัน​ศพ​เต้าอั้น เปโตร​ก็​งืด​แล้ว​ปิ๊ก​บ้าน