Search form

ลูก๋า 24:13

ก๋าน​เตียวตาง​ไป​หมู่บ้าน​เอมมาอูส

13ใน​วัน​เดียว​กั๋น​นั้น มี​สาวก​สอง​คน​ออก​จาก​กรุง​เยรูซาเล็ม ไป​หมู่​บ้าน​เอมมาอูส หมู่​บ้าน​นี้​อยู่​ห่าง​จาก​กรุง​เยรูซาเล็ม​สิบ​เอ็ด​กิโลเมตร