Search form

ลูก๋า 24:17

17พระองค์​ถาม​หมู่​เขา​ว่า “หละหว่าง​เตียวตาง​มา​นี่​หมู่​ต้าน​อู้​กั๋น​เรื่อง​อะหยัง” หมู่​เขา​ก็​หยุด​ยืน​หน้า​หมอง​ต๋อง​เศร้า​อยู่