Search form

ลูก๋า 24:18

18คน​นึ่ง​จื้อ​เคลโอปัส​ก็​ถาม​พระองค์​ว่า “ต้าน​ท่า​จะ​เป๋น​คน​เดียว​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม ตี้​บ่ฮู้​เรื่อง​เหตุก๋ารณ์​ตังหลาย​ตี้​เกิด​ขึ้น​ใน​สอง​สาม​วัน​นี้​เหีย​ก้า”