Search form

ลูก๋า 24:19

19พระเยซู​ถาม​เขา​ว่า “เหตุก๋ารณ์​อะหยัง” เขา​ก็​ตอบ​พระองค์​ว่า “เหตุก๋ารณ์​เรื่อง​พระเยซู​จาว​เมือง​นาซาเร็ธ เปิ้น​เป๋น​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ตี้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​ใน​ก๋าน​งาน กับ​ใน​กำ​อู้​ต่อหน้า​พระเจ้า​กับ​ต่อหน้า​คน​ตังหลาย