Search form

ลูก๋า 24:20

20หมู่​หัวหน้า​ปุโรหิต​กับ​หมู่​ผู้​นำ​ของ​หมู่​เฮา​ได้​มอบ​พระองค์​หื้อ​ถูก​ตัดสิน​ลงโต้ษ​เถิง​ต๋าย หมู่​เขา​เอา​พระองค์​เขิง​บน​ไม้​ก๋าง​เขน