Search form

ลูก๋า 24:22

22ซ้ำ​วัน​นี้​เป๋น​วัน​ตี้​สาม​แล้ว​ตี้​เหตุก๋ารณ์​นั้น​เกิด​ขึ้น เจ๊ามืด​วัน​นี้​มี​แม่ญิง​สอง​สาม​คน​เยียะ​หื้อ​หมู่​เฮา​งืด​ขนาด หมู่​เขา​ไป​ตี้​อุโมงค์​ฝัง​ศพ​พระเยซู