Search form

ลูก๋า 24:23

23แต่​บ่หัน​ศพ​ของ​พระองค์ ก็​ปิ๊ก​มา​เล่า​หื้อ​ฟัง​ว่า ได้​หัน​หมู่​ทูตสวรรค์​กับ​หมู่​ทูตสวรรค์​บอก​ว่า พระองค์​ยัง​มี​จีวิต​อยู่