Search form

ลูก๋า 24:27

27พระเยซู​อธิบาย​สิ่ง​ตี้​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ตี้​เล็ง​เถิง​พระองค์ ตั้งแต่​โมเสส​จ๋น​เถิง​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ตึง​หมด​หื้อ​เขา​ฟัง