Search form

ลูก๋า 24:33

33แล้ว​ตึง​สอง​คน​ก็​ฟั่ง​ปิ๊ก​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม เมื่อ​มา​แผว ก็​ปะ​หมู่​สาวก​สิบ​เอ็ด​คน​ก่ำลัง​จุมนุม​กั๋น​กับ​คน​อื่น​หลาย​คน อู้​กั๋น​ว่า