Search form

ลูก๋า 24:44

44แล้ว​พระองค์​อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า “เมื่อ​เฮา​ยัง​อยู่​ตวย​หมู่​ต้าน ก็​บอก​หื้อ​ฮู้​ว่า​กู้​กำ​ตี้​เขียน​ไว้​ใน​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส กำ​ตี้​หมู่​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ตังหลาย​ได้​เขียน กับ​กำ​ตี้​เขียน​ไว้​ใน​พระธรรม​สดุดี ตี้​อู้​เถิง​เฮา​นั้น​จะ​ต้อง​เป๋น​แต๊​ต๋าม​นั้น”