Search form

ลูก๋า 24:46

46พระองค์​บอก​หมู่​เขา​ว่า “มี​เขียน​ไว้​ว่า จ๋ำเป๋น​ตี้​พระคริสต์​จะ​ต้อง​ทน​ตุ๊ก​ทรมาน​จ๋น​ต๋าย แล้ว​ใน​วัน​ตี้​สาม​จะ​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย