Search form

ลูก๋า 3

ยอห์น​บอก​คน​ตังหลาย​หื้อ​กลับใจ๋​จาก​บาป

1ใน​ปี๋​ตี้​สิบ​ห้า​ใน​ราชก๋าน​ทิเบริอัส​ซีซาร์ ต๋อน​นั้น​ปอนทิอัส​ปีลาต​เป๋น​เจ้าเมือง​แคว้น​ยูเดีย เฮโรด อันติบัส​ปกครอง​แคว้น​กาลิลี ฟีลิป​น้องบ่าว​ของ​เฮโรด​ปกครอง​แคว้น​อิทูเรีย​กับ​แคว้น​ตราโคนิติส ส่วน​ลีซาเนียส​ปกครอง​แคว้น​อาบีเลน 2อันนาส​กับ​คายาฟาส​เป๋น​มหา​ปุโรหิต ต๋อน​นั้น​ยอห์น​ลูก​เศคาริยาห์​ได้​ฮับ​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​ใน​ดินแดน​ทุรกั๋นดาร 3แล้ว​ยอห์น​ก็​ไป​ตัง​ลุ่ม​แม่น้ำ​จอร์แดน​จ๋น​ใคว่ บอก​หื้อ​คน​กลับใจ๋​จาก​บาป​กับ​หื้อ​ฮับ​บัพติศมา​เปื้อ​พระเจ้า​จะ​ยกโต้ษ​บาป​หื้อ 4เรื่อง​นี้​ก็​เป๋น​ไป​ต๋าม​ตี้​เขียน​ไว้​ใน​หนังสือ​อิสยาห์​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ว่า

“มี​เสียง​ฮ้องเอิ้น​ของ​คน​นึ่ง​ใน​ดินแดน​ทุรกั๋นดาร​ว่า

‘เกียม​ใจ๋​หื้อ​พร้อม​สำหรับ​ก๋าน​เข้า​มา​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า

จง​แป๋ง​หน​ตาง​ซื่อๆ หื้อ​พระองค์

5ห้วย​กู้​ตี้​ก็​ถม​หื้อ​เต๋ม

ดอย​ต่างๆ ก็​ตัด​หื้อ​ต่ำ​ลง

ตาง​ก๊ด​ก็​แป๋ง​หื้อ​ซื่อ

ตาง​ตี้​สูง​ต่ำ​บ่เต้า​กั๋น​ก็​แป๋ง​หื้อ​เปียง

6คน​ตังหลาย​จะ​หัน​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ของ​พระเจ้า’

7ยอห์น​จึง​ว่า​หมู่​คน​ตี้​ออก​มา​ฮับ​บัพติศมา​ว่า “หมู่​จ้าด​งู​ปิ๊ด ใผ​เตื๋อน​หื้อ​หมู่​สู​หลบ​หนี​จาก​ก๋าน​ลงโต้ษ​ของ​พระเจ้า​ตี้​ก่ำลัง​จะ​มา​เถิง 8เยียะ​หื้อ​ผ่อ​กำ​ลุ​ว่า​จีวิต​หมู่​สู​เกิด​ผล​จาก​ก๋าน​กลับใจ๋​จาก​บาป​แล้ว​แต๊ๆ บ่ดี​กึ๊ด​เอา​คน​เดียว​ว่า ‘หมู่​เฮา​บ่ต้อง​ถูก​ลงโต้ษ ย้อน​ว่า​หมู่​เฮา​เป๋น​ลูก​หลาน​ต๋านเต๊า​ของ​อับราฮัม’ เฮา​จะ​บอก​หื้อ​ฮู้​ว่า พระเจ้า​จะ​เยียะ​หื้อ​บ่าหิน​หมู่​นี้​ก๋าย​เป๋น​ลูก​หลาน​ของ​อับราฮัม​ก็​ได้​เน่อ 9มุย​ได้​เกียม​แน​ไว้​ตี้​ปื๊น​เก๊าไม้​แล้ว เก๊าไม้​กู้​เก๊า​ตี้​เกิด​หน่วย​บ่ดี​จะ​ถูก​ตัด​แล้ว​ขว้าง​ใส่​ใน​ก๋อง​ไฟ”

10หมู่​คน​จึง​ถาม​ต้าน​ว่า “เฮา​จะ​ต้อง​เยียะ​จาใด​ดี” 11ยอห์น​ตอบ​หมู่​เขา​ว่า “คน​ใด​มี​เสื้อ​สอง​ผืน​หื้อ​แบ่ง​คน​ตี้​บ่มี คน​ใด​มี​ของกิ๋น​ก็​หื้อ​ปั๋น​คน​ตี้​บ่มี​กิ๋น”

12หมู่​คน​เก็บ​ภาษี​ก็​มา​ขอ​ฮับ​บัพติศมา​ตวย หมู่​เขา​ถาม​ว่า “อาจ๋ารย์ หมู่​เฮา​จะ​ต้อง​เยียะ​จาใด​พ่อง” 13ยอห์น​ตอบ​หมู่​เขา​ว่า “หมู่​เจ้า​ห้าม​เก็บ​ภาษี​เกิ๋น​ตี้​ก๋ำหนด” 14หมู่​ทหาร​ก็​ถาม​ว่า “หมู่​เฮา​ลอ​จะ​ต้อง​เยียะ​จาใด​พ่อง” ต้าน​ตอบ​หมู่​เขา​ว่า “ห้าม​บังคับ​คน​อื่น​กับ​ห้าม​ใส่​ฮ้าย​เปื้อ​เอา​สตางค์​คน​อื่น แต่​หื้อ​ปอใจ๋​ก้าจ้าง​ของ​ตั๋ว”

15คน​ตังหลาย​ก่ำลัง​ถ้า​พระคริสต์​มา​อย่าง​ใจ๋จด​ใจ๋จ่อ ก็​สงสัย​ว่า ยอห์น​เป๋น​พระคริสต์​แม่น​ก่อ 16ยอห์น​จึง​ตอบ​เขา​ตังหลาย​ว่า “เฮา​หื้อ​เจ้า​ฮับ​บัพติศมา​ด้วย​น้ำ แต่​จะ​มี​แหม​ผู้​นึ่ง​มี​อำนาจ​นัก​เหลือ​เฮา​มา​เมื่อ​ลูน แม้แต่​แก้​สาย​มัด​เกิบ​ของ​ต้าน ตั๋ว​เฮา​ยัง​บ่สมควร​จะ​เยียะ​จาอั้น​เลย ต้าน​จะ​หื้อ​เจ้า​ตังหลาย​ฮับ​บัพติศมา​ด้วย​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​กับ​ด้วย​ไฟ 17ต้าน​เหมือน​จาวนา มือ​ของ​ต้าน​ก๋ำ​ผาก​หะ​ข้าว​ไว้ แล้ว​จะ​สะสาง​ตะราง​ตี๋​ข้าว​จ๋น​ใคว่ จะ​เก็บ​ข้าว​เต้ง​ไว้​ใน​หลองข้าว ส่วน​ข้าว​ลีบ​ก็​จะ​เอา​ไป​เผา​ไฟ​ตี้​บ่ฮู้จัก​ดับ” 18ยอห์น​จั๊กจวน​เขา​แหม​หลาย​อย่าง กับ​บอก​ข่าวดี​เรื่อง​พระคริสต์​แก่​คน​ตังหลาย

19ยอห์น​ด่า​กษัตริย์​เฮโรด​ตี้​ปกครอง​แคว้น เรื่อง​เอา​นาง​เฮโรเดียส​เมีย​ของ​น้อง​บ่าว​มา​เป๋น​เมีย​ของ​ตั๋ว กับ​อู้​เถิง​ก๋าน​บ่ดี​ตังหลาย​ตี้​เฮโรด​ได้​เยียะ 20เฮโรด​ซ้ำ​เยียะ​ก๋าน​บ่ดี​นัก​ขึ้น​แหม เปาะ​กับ​ตี้​เยียะ​มา​แล้ว คือ​ยับ​ยอห์น​ไป​ขัง​คอก

พระเยซู​ฮับ​บัพติศมา​จาก​ยอห์น

21เมื่อ​คน​ตังหลาย​ฮับ​บัพติศมา พระเยซู​ก็​ฮับ​ตวย ต๋อน​ตี้​พระเยซู​ก่ำลัง​อธิษฐาน​อยู่ ฟ้า​สวรรค์​ก็​แหวก​ออก​เป๋น​ฮ่อม 22พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​มี​ฮูปฮ่าง​เหมือน​นกก๋าแก๋​ลง​มา​อยู่​บน​พระองค์ แล้ว​มี​เสียง​มา​จาก​ฟ้า​สวรรค์​ว่า “ต้าน​ผู้​นี้​เป๋น​ลูก​ตี้​เฮา​ฮัก เฮา​เปิงใจ๋​ต้าน​แต๊ๆ”

ลำดับ​เจื๊อสาย​ของ​พระเยซู

23เมื่อ​พระเยซู​ตั้งเก๊า​สั่ง​สอน พระองค์​อายุ​ประมาณ​สาม​สิบ​ปี๋ ต๋าม​กำกึ๊ด​ของ​คน​ตังหลาย​เข้าใจ๋​ว่า พระเยซู​เป๋น​ลูก​ของ​โยเซฟ โยเซฟ​เป๋น​ลูก​ของ​เฮลี 24เฮลี​เป๋น​ลูก​ของ​มัทธัต มัทธัต​เป๋น​ลูก​ของ​เลวี เลวี​เป๋น​ลูก​ของ​เมลคี เมลคี​เป๋น​ลูก​ของ​ยันนาย ยันนาย​เป๋น​ลูก​ของ​โยเซฟ 25โยเซฟ​เป๋น​ลูก​ของ​มัทธาธีอัส มัทธาธีอัส​เป๋น​ลูก​ของ​อาโมส อาโมส​เป๋น​ลูก​ของ​นาฮูม นาฮูม​เป๋น​ลูก​ของ​เอสลี เอสลี​เป๋น​ลูก​ของ​นักกาย 26นักกาย​เป๋น​ลูก​ของ​มาอาท มาอาท​เป๋น​ลูก​ของ​มัทธาธีอัส มัทธาธีอัส​เป๋น​ลูก​ของ​เสเมอิน เสเมอิน​เป๋น​ลูก​ของ​โยเสค โยเสค​เป๋น​ลูก​ของ​โยดา 27โยดา​เป๋น​ลูก​ของ​โยอานัน โยอานัน​เป๋น​ลูก​ของ​เรซา เรซา​เป๋น​ลูก​ของ​เศรุบบาเบล เศรุบบาเบล​เป๋น​ลูก​ของ​เชอัลทิเอล เชอัลทิเอล​เป๋น​ลูก​ของ​เนรี 28เนรี​เป๋น​ลูก​ของ​เมลคี เมลคี​เป๋น​ลูก​ของ​อัดดี อัดดี​เป๋น​ลูก​ของ​โคสัม โคสัม​เป๋น​ลูก​ของ​เอลมาดัม เอลมาดัม​เป๋น​ลูก​ของ​เอร์ 29เอร์​เป๋น​ลูก​ของ​โยชูวา โยชูวา​เป๋น​ลูก​ของ​เอลีเยเซอร์ เอลีเยเซอร์​เป๋น​ลูก​ของ​โยริม โยริม​เป๋น​ลูก​ของ​มัทธัต มัทธัต​เป๋น​ลูก​ของ​เลวี 30เลวี​เป๋น​ลูก​ของ​สิเมโอน สิเมโอน​เป๋น​ลูก​ของ​ยูดาห์ ยูดาห์​เป๋น​ลูก​ของ​โยเซฟ โยเซฟ​เป๋น​ลูก​ของ​โยนาม โยนาม​เป๋น​ลูก​ของ​เอลียาคิม 31เอลียาคิม​เป๋น​ลูก​ของ​เมเลอา เมเลอา​เป๋น​ลูก​ของ​เมนนา เมนนา​เป๋น​ลูก​ของ​มัทตะธา มัทตะธา​เป๋น​ลูก​ของ​นาธัน นาธัน​เป๋น​ลูก​ของ​ดาวิด 32ดาวิด​เป๋น​ลูก​ของ​เจสซี เจสซี​เป๋น​ลูก​ของ​โอเบด โอเบด​เป๋น​ลูก​ของ​โบอาส โบอาส​เป๋น​ลูก​ของ​สัลโมน สัลโมน​เป๋น​ลูก​ของ​นาโชน 33นาโชน​เป๋น​ลูก​ของ​อัมมีนาดับ อัมมีนาดับ​เป๋น​ลูก​ของ​อัดมิน อัดมิน​เป๋น​ลูก​ของ​อารนี อารนี​เป๋น​ลูก​ของ​เฮสโรน เฮสโรน​เป๋น​ลูก​ของ​เปเรศ เปเรศ​เป๋น​ลูก​ของ​ยูดาห์ 34ยูดาห์​เป๋น​ลูก​ของ​ยาโคบ ยาโคบ​เป๋น​ลูก​ของ​อิสอัค อิสอัค​เป๋น​ลูก​ของ​อับราฮัม อับราฮัม​เป๋น​ลูก​ของ​เทราห์ เทราห์​เป๋น​ลูก​ของ​นาโฮร์ 35นาโฮร์​เป๋น​ลูก​ของ​เสรุก เสรุก​เป๋น​ลูก​ของ​เรอู เรอู​เป๋น​ลูก​ของ​เปเลก เปเลก​เป๋น​ลูก​ของ​เอเบอร์ เอเบอร์​เป๋น​ลูก​ของ​เชลาห์ 36เชลาห์​เป๋น​ลูก​ของ​ไคนาน ไคนาน​เป๋น​ลูก​ของ​อารฟาซัด อารฟาซัด​เป๋น​ลูก​ของ​เชม เชม​เป๋น​ลูก​ของ​โนอาห์ โนอาห์​เป๋น​ลูก​ของ​ลาเมค 37ลาเมค​เป๋น​ลูก​ของ​เมธูเสลาห์ เมธูเสลาห์​เป๋น​ลูก​ของ​เอโนค เอโนค​เป๋น​ลูก​ของ​ยาเรด ยาเรด​เป๋น​ลูก​ของ​มาหะลาเลเอล มาหะลาเลเอล​เป๋น​ลูก​ของ​ไคนาน 38ไคนาน​เป๋น​ลูก​ของ​เอโนช เอโนช​เป๋น​ลูก​ของ​เสท เสท​เป๋น​ลูก​ของ​อาดัม อาดัม​เป๋น​ลูก​ของ​พระเจ้า