Search form

ลูก๋า 3:1

ยอห์น​บอก​คน​ตังหลาย​หื้อ​กลับใจ๋​จาก​บาป

1ใน​ปี๋​ตี้​สิบ​ห้า​ใน​ราชก๋าน​ทิเบริอัส​ซีซาร์ ต๋อน​นั้น​ปอนทิอัส​ปีลาต​เป๋น​เจ้าเมือง​แคว้น​ยูเดีย เฮโรด อันติบัส​ปกครอง​แคว้น​กาลิลี ฟีลิป​น้องบ่าว​ของ​เฮโรด​ปกครอง​แคว้น​อิทูเรีย​กับ​แคว้น​ตราโคนิติส ส่วน​ลีซาเนียส​ปกครอง​แคว้น​อาบีเลน