Search form

ลูก๋า 3:17

17ต้าน​เหมือน​จาวนา มือ​ของ​ต้าน​ก๋ำ​ผาก​หะ​ข้าว​ไว้ แล้ว​จะ​สะสาง​ตะราง​ตี๋​ข้าว​จ๋น​ใคว่ จะ​เก็บ​ข้าว​เต้ง​ไว้​ใน​หลองข้าว ส่วน​ข้าว​ลีบ​ก็​จะ​เอา​ไป​เผา​ไฟ​ตี้​บ่ฮู้จัก​ดับ”