Search form

ลูก๋า 3:23

ลำดับ​เจื๊อสาย​ของ​พระเยซู

23เมื่อ​พระเยซู​ตั้งเก๊า​สั่ง​สอน พระองค์​อายุ​ประมาณ​สาม​สิบ​ปี๋ ต๋าม​กำกึ๊ด​ของ​คน​ตังหลาย​เข้าใจ๋​ว่า พระเยซู​เป๋น​ลูก​ของ​โยเซฟ โยเซฟ​เป๋น​ลูก​ของ​เฮลี