Search form

ลูก๋า 3:26

26นักกาย​เป๋น​ลูก​ของ​มาอาท มาอาท​เป๋น​ลูก​ของ​มัทธาธีอัส มัทธาธีอัส​เป๋น​ลูก​ของ​เสเมอิน เสเมอิน​เป๋น​ลูก​ของ​โยเสค โยเสค​เป๋น​ลูก​ของ​โยดา