Search form

ลูก๋า 3:30

30เลวี​เป๋น​ลูก​ของ​สิเมโอน สิเมโอน​เป๋น​ลูก​ของ​ยูดาห์ ยูดาห์​เป๋น​ลูก​ของ​โยเซฟ โยเซฟ​เป๋น​ลูก​ของ​โยนาม โยนาม​เป๋น​ลูก​ของ​เอลียาคิม