Search form

ลูก๋า 3:31

31เอลียาคิม​เป๋น​ลูก​ของ​เมเลอา เมเลอา​เป๋น​ลูก​ของ​เมนนา เมนนา​เป๋น​ลูก​ของ​มัทตะธา มัทตะธา​เป๋น​ลูก​ของ​นาธัน นาธัน​เป๋น​ลูก​ของ​ดาวิด