Search form

ลูก๋า 3:34

34ยูดาห์​เป๋น​ลูก​ของ​ยาโคบ ยาโคบ​เป๋น​ลูก​ของ​อิสอัค อิสอัค​เป๋น​ลูก​ของ​อับราฮัม อับราฮัม​เป๋น​ลูก​ของ​เทราห์ เทราห์​เป๋น​ลูก​ของ​นาโฮร์