Search form

ลูก๋า 3:4

4เรื่อง​นี้​ก็​เป๋น​ไป​ต๋าม​ตี้​เขียน​ไว้​ใน​หนังสือ​อิสยาห์​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ว่า

“มี​เสียง​ฮ้องเอิ้น​ของ​คน​นึ่ง​ใน​ดินแดน​ทุรกั๋นดาร​ว่า

‘เกียม​ใจ๋​หื้อ​พร้อม​สำหรับ​ก๋าน​เข้า​มา​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า

จง​แป๋ง​หน​ตาง​ซื่อๆ หื้อ​พระองค์