Search form

ลูก๋า 3:5

5ห้วย​กู้​ตี้​ก็​ถม​หื้อ​เต๋ม

ดอย​ต่างๆ ก็​ตัด​หื้อ​ต่ำ​ลง

ตาง​ก๊ด​ก็​แป๋ง​หื้อ​ซื่อ

ตาง​ตี้​สูง​ต่ำ​บ่เต้า​กั๋น​ก็​แป๋ง​หื้อ​เปียง