Search form

ลูก๋า 4:14

14พระเยซู​ปิ๊ก​ไป​แคว้น​กาลิลี​โดย​อำนาจ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ กับ​มี​คน​เล่า​เรื่อง​เกี่ยวกับ​พระองค์​จ๋น​ใคว่​ต๋ำ​หมู่​หั้น