Search form

ลูก๋า 4:16

จาว​เมือง​นาซาเร็ธ​บ่ยอมฮับ​พระเยซู

16แล้ว​พระองค์​ก็​มา​แผว​เมือง​นาซาเร็ธ เป๋น​เมือง​ตี้​พระองค์​ใหญ่ ใน​วัน​สะบาโต​พระองค์​ไป​ธรรมศาลา​ของ​จาว​ยิว​เหมือน​กู้​เตื้อ แล้ว​ยืน​ขึ้น​จะ​อ่าน​พระคัมภีร์