Search form

ลูก๋า 4:17

17มี​คน​ส่ง​ม้วน​พระธรรม​อิสยาห์​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​หื้อ​พระองค์ เมื่อ​พระองค์​ก๋าง​พระคัมภีร์​นั้น​ออก ก็​ปะ​ข้อ​ตี้​เขียน​ไว้​ว่า