Search form

ลูก๋า 4:18

18“พระวิญญาณ​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​อยู่​กับ​ข้าพเจ้า

ย้อน​ว่า​พระองค์​ได้​ตั้ง​ข้าพเจ้า​ไว้

หื้อ​บอก​ข่าวดี​แก่​คน​ตุ๊ก

พระองค์​ใจ๊​ข้าพเจ้า​หื้อ​บอก​นักโต้ษ​ว่า​เขา​จะ​มี​อิสระ

หื้อ​บอก​คน​ต๋าบอด​ว่า​เขา​จะ​หัน​แหม

หื้อ​บอก​คน​ตี้​โดน​ค่ำ​ว่า​จะ​ป๊น​ตุ๊ก