Search form

ลูก๋า 4:22

22คน​ตังหลาย​ก็​อู้​ยกย่อง​พระองค์ และ​ปา​กั๋น​งืด​ใน​กำ​อู้​ตี้​น่า​ฟัง​ของ​พระองค์ หมู่​เขา​อู้​กั๋น​ว่า “คน​นี้​เป๋น​ลูก​บ่าว​โยเซฟ​บ่ใจ้​กา”