Search form

ลูก๋า 4:23

23พระองค์​ก็​อู้​กับ​เขา​ตังหลาย​ว่า “ต้าน​ตังหลาย​คง​จะ​อ้าง​กำ​สุภาษิต​ใส่​เฮา​ตี้​ว่า ‘หมอ​ฮักษา​ตั๋ว​เก่า​ก่อน​เต๊อะ’ กับ​จะ​ว่า ‘สิ่ง​ตี้​ได้ยิน​ว่า​ต้าน​เยียะ​ใน​เมือง​คาเปอรนาอุม หื้อ​เยียะ​ตี้​นี่​ใน​เมือง​ของ​ตั๋ว​พ่อง’ ”