Search form

ลูก๋า 4:24

24พระเยซู​อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า “เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า บ่มี​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​สัก​คน​ได้ฮับ​ก๋าน​ยอมฮับ​จาก​คน​ใน​บ้าน​เมือง​ของ​ตั๋ว​เก่า