Search form

ลูก๋า 4:26

26แต่​พระเจ้า​ก็​บ่ใจ๊​เอลียาห์​ไป​หา​แม่​หม้าย​จาว​อิสราเอล​คน​ใด​เลย แต่​หื้อ​ไป​หา​แม่​หม้าย​คน​นึ่ง​เป๋น​คน​ต่างจ้าด​ใน​หมู่​บ้าน​ศาเรฟัท​เขต​เมือง​ไซดอน​เต้าอั้น