Search form

ลูก๋า 4:27

27กับ​ใน​สมัย​เอลีชา​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ก็​เหมือน​กั๋น ใน​หมู่​จาว​อิสราเอล​มี​คน​เป๋น​ขี้ตู้ด​หลาย​คน แต่​บ่มี​ใผ​ได้ฮับ​ก๋าน​ฮักษา​หื้อ​หาย​เลย เว้น​แต่​นาอามาน​จาว​ซีเรีย​เต้าอั้น”