Search form

ลูก๋า 4:34

34“พระเยซู​จาว​นาซาเร็ธ มา​ยุ่ง​กับ​หมู่​เฮา​เยียะ​หยัง ต้าน​มา​ทำลาย​หมู่​เฮา​กา เฮา​ฮู้​ว่า​ต้าน​เป๋น​ใผ ต้าน​เป๋น​ผู้​บริสุทธิ์​ของ​พระเจ้า”