Search form

ลูก๋า 4:35

35พระเยซู​จึง​สั่ง​มัน​ว่า “จะ​ไป​ปาก​นัก ออก​มา​จาก​เขา​บ่าเดี่ยว​นี้” ผี​ฮ้าย​นั้น​ก็​เยียะ​หื้อ​คน​นั้น​โก้น​ลง​ต่อ​หน้า​คน​ตังหลาย แล้ว​ก็​ออก​จาก​ป้อจาย​คน​นั้น​ไป โดย​คน​นั้น​บ่ได้ฮับ​บาดเจ็บ