Search form

ลูก๋า 4:9

9แล้ว​มาร​ก็​ปา​พระเยซู​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม ปา​ขึ้น​ไป​อยู่​บน​หลังคา​พระวิหาร แล้ว​บอก​พระองค์​ว่า “ถ้า​ต้าน​เป๋น​พระบุตร​ของ​พระเจ้า​แต๊ๆ ก็​หื้อ​โดด​ลง​ไป​แล่