Search form

ลูก๋า 5:1

พระเยซู​ฮ้อง​คน​เซาะ​ป๋า​มา​เป๋น​สาวก

1มี​เตื้อ​นึ่ง​คน​ตังหลาย​ยืน​เบียด​พระเยซู เปื้อ​จะ​ฟัง​พระเยซู​สั่ง​สอน​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า ต๋อน​นั้น​พระองค์​ยืน​อยู่​บน​ต๋าฝั่ง​ทะเลสาบ​กาลิลี