Search form

ลูก๋า 5:12

พระเยซู​ฮักษา​คน​ขี้ตู้ด

12ต๋อน​ตี้​พระองค์​อยู่​ใน​เมือง​นึ่ง มี​คน​เป๋น​ขี้ตู้ด​เต๋ม​ตึง​เนื้อ​ตึง​ตั๋ว เมื่อ​เขา​หัน​พระเยซู​ก็​ก้ม​หน้า​ลง​จ๋น​เถิง​ดิน อ้อนวอน​พระเยซู​ว่า “พระองค์​เจ้า​ข้า ถ้า​พระองค์​ใค่​จ้วย​ข้าพเจ้า​หื้อ​หาย ข้าพเจ้า​ก็​จะ​หาย​แน่ๆ”