Search form

ลูก๋า 5:13

13พระองค์​ยื่น​มือ​ออก​ไป​หยุบ​ป้อจาย​คน​นั้น​แล้ว​อู้​ว่า “เฮา​ใค่​จ้วย จง​หาย​โรค​เต๊อะ” แล้ว​เขา​ก็​หาย​เป๋น​ขี้ตู้ด​บ่า​เดี่ยว​นั้น​เลย