Search form

ลูก๋า 5:15

15มี​คน​เล่า​เรื่อง​ของ​พระเยซู​ไป​ไก๋​แหม คน​ตังหลาย​จ๋ำนวน​นัก​ก็​มา​จุมนุม​กั๋น เปื้อ​จะ​ฟัง​พระองค์​กับ​หื้อ​พระองค์​ฮักษา​โรค​ต่างๆ ของ​เขา​หื้อ​หาย