Search form

ลูก๋า 5:24

24แต่​เปื้อ​ต้าน​ตังหลาย​จะ​ฮู้​ว่า​บุตรมนุษย์​มี​สิทธิ​อำนาจ​ใน​โลก​ตี้​จะ​โผด​ยก​โต้ษ​บาป​ได้” แล้ว​พระองค์​ก็​อู้​กับ​คน​ง่อย​นั้น​ว่า “เฮา​สั่ง​เจ้า​หื้อ​ลุก​ขึ้น​แบก​ตี้นอน​ปิ๊ก​ไป​บ้าน​เต๊อะ”