Search form

ลูก๋า 5:27

พระเยซู​ฮ้อง​เลวี​มา​เป๋น​สาวก

27เมื่อ​เหตุก๋ารณ์​นี้​ผ่าน​ไป​แล้ว พระเยซู​ออก​ไป แล้ว​หัน​ใส่​คน​เก็บ​ภาษี​คน​นึ่ง​จื้อ​ว่า​เลวี​นั่ง​อยู่​ตี้​ด่าน​เก็บ​ภาษี พระองค์​อู้​กับ​เขา​ว่า “ตวย​เฮา​มา​เต๊อะ”