Search form

ลูก๋า 5:3

3พระองค์​จึง​ลง​ไป​ใน​เฮือ​ลำ​นึ่ง​เป๋น​ของ​ซีโมน แล้ว​บอก​หื้อ​เขา​ถอย​เฮือ​ออก​จาก​ฝั่ง​ไป​น่อย พระองค์​ก็​นั่ง​อยู่​ใน​เฮือ​นั้น​สั่ง​สอน​คน​ตังหลาย