Search form

ลูก๋า 5:30

30หมู่​ฟาริสี​กับ​หมู่​ธรรมาจ๋ารย์​ตี้​อยู่​ใน​หมู่​ของ​เขา​ซูบซาบ​กั๋น ติ​หมู่​สาวก​ของ​พระเยซู​ว่า เป๋น​จาใด​หมู่​ต้าน​มา​กิ๋น​มา​ดื่ม​กับ​หมู่​คน​เก็บ​ภาษี​กับ​หมู่​คน​บาป