Search form

ลูก๋า 5:37

37บ่มี​ใผ​เอา​เหล้า​องุ่น​หมัก​ใหม่ๆ ใส่​ถง​หนัง​เก่า ย้อน​ว่า​ถ้า​เยียะ​จาอั้น​เหล้า​องุ่น​ตี้​หมัก​ใหม่​นั้น จะ​เยียะ​หื้อ​ถง​หนัง​เก่า​แตก เหล้าองุ่น​ก็​ฮั่ว​ออก​มา​หมด ถง​หนัง​ก็​จะ​ปุด​จะ​หวาก ถง​หนัง​ก็​จะ​ใจ๊​บ่ได้