Search form

ลูก๋า 5:8

8ซีโมน​เปโตร เมื่อ​หัน​จาอั้น ก็​ก้ม​ลง​กราบ​พระเยซู บอก​พระองค์​ว่า “ขอ​หื้อ​ไป​ไก๋ๆ ข้าพเจ้า​เต๊อะ ย้อน​ว่า​ข้าพเจ้า​เป๋น​คน​บาป”