Search form

ลูก๋า 6:1

ผู้นำ​ศาสนา​บ่ปอใจ๋​พระเยซู​เรื่อง​วัน​สะบาโต

1ใน​วัน​สะบาโต​วัน​นึ่ง พระเยซู​ก่ำลัง​เตียว​ลัด​ก๋าง​โต้ง หมู่​สาวก​ของ​พระองค์​ก็​เด็ด​งวงข้าว​มา​เก็ด​กิ๋น​กั๋น