Search form

ลูก๋า 6:10

10แล้ว​พระองค์​ผ่อ​ไป​ตี้​กู้​คน​ตี้​อยู่​หั้น บอก​คน​มือ​ลีบ​ว่า “เหยียด​มือ​ของ​เจ้า​ออก​มา” เขา​ก็​เยียะ​ตวย​ต๋าม แล้ว​มือ​ของ​เขา​ก็​หาย​เป๋น​ปกติ