Search form

ลูก๋า 6:17

17แล้ว​พระเยซู​กับ​หมู่​อัคร​สาวก​ก็​ลง​มา​ยืน​ใน​ตี้​เปียง​แห่ง​นึ่ง พร้อม​ตึง​หมู่​สาวก​ของ​พระองค์​กับ​แหม​หลาย​คน​ตี้​มา​จาก​ใคว่​แคว้น​ยูเดีย กรุง​เยรูซาเล็ม กับ​เมือง​ต่างๆ ฮิม​ฝั่ง​ทะเล​คือ​เมือง​ไทระ​กับ​เมือง​ไซดอน เปื้อ​จะ​ฟัง​พระองค์